Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek om zelf de beste oplossing voor een conflict te vinden

Zo wordt duidelijk wat u en de ander nodig hebben om er samen uit te komen

Wat is mediation?

Een mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen partijen onder begeleiding van de mediator. 

Alles wat daarbinnen gebeurt is vertrouwelijk. En alles wat wordt gezegd is voorlopig, totdat de oplossing die partijen vinden in een schriftelijke overeenkomst is vastgelegd en getekend. Die vertrouwelijkheid en vrijblijvendheid geven de rust en inspiratie die nodig zijn om elkaars standpunten, gedachten en emoties te verkennen.

De kern

Conflicten zijn altijd tussen mensen. Het lijkt misschien te gaan om de werknemer tegen de werkgever, de burger tegen de overheid of familieleden onderling in een onmogelijke kwestie. Maar aan de mediationtafel zijn het mensen met gedachten en emoties die met elkaar aan de slag gaan om een oplossing te vinden. Daar ligt de kern van mediation: mensen die zelf bepalen hoe ze hun conflict willen oplossen. Op een laagdrempelige, overzichtelijke en relatief goedkope manier.

De mediator

De mediator is er om dit proces op gang te brengen en te faciliteren. Hij is er om te zorgen dat partijen uiteindelijk samen een oplossing vinden die ze ook morgen en volgende week nog goed vinden. En mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de gang naar de rechter altijd nog mogelijk.

De belangen

Mediation helpt u in belangen te denken. Niet alleen in uw eigen belangen, want hoe vaak komt het niet voor dat mensen door hun emotie, boosheid of verdriet, hun eigen belangen over het hoofd zien? Maar ook in gezamenlijke belangen én de belangen van de ander. Mediation geeft inzicht. Het maakt expliciet duidelijk waar u staat, waar de ander staat en wat u en de ander nodig hebben om er samen uit te komen.

De regie

Bij mediation heeft en houdt u zelf de regie in handen. U bepaalt tot hoever u wilt gaan en daarvoor heeft u ook de tijd en de ruimte. Iedere partij kan de mediation op elk moment beëindigen en alsnog de gang naar de rechter maken. Dat is uiteraard niet wat partijen voor ogen staat als ze aan mediation beginnen, maar het kán.

Gelijk een afspraak
maken met een
gecertificeerde mediator

Hans Varkevisser van Motus Mediation helpt partijen in te zien wat er speelt, wat de belangen zijn en wat de mogelijkheden. Hij brengt ze in beweging naar een definitieve en duurzame oplossing voor hun conflict.

Voordelen van mediation

Inzicht en begrip

Een mediator brengt strijdende partijen met elkaar in gesprek. En helpt uit te vinden waar het écht om gaat.

Win-win

Partijen luisteren naar elkaar. En vinden samen een oplossing die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Sneller

Mediation helpt partijen sneller en goedkoper naar een oplossing dan advocaten en rechters in een gerechtelijke procedure.