Motus Mediation
Samen naar de beste oplossing voor uw conflict

Met behoud van eigen kracht en ideeën

 

Waarom mediation

Mediation is echt anders dan de strijd voeren via een gerechtelijke procedure. Partijen zijn zelf aan zet in plaats van advocaten en rechters. Mediation geeft inzicht in wat u en de andere partij beweegt. En dat is de kortste weg naar mogelijke oplossingen. Mediation kost veel minder tijd dan een rechtszaak. Daardoor zijn de kosten ook lager. Bovendien kan in een mediation alles op tafel komen, ook de niet strikt juridische argumenten. Daarom is de kans op een ‘totale’ oplossing in mediation groter dan via de rechter. Ook de rechtspraak verwijst steeds vaker naar mediation.

Naar de kern

Bij mediation belooft elke partij naar de belangen, zorgen en emoties van de ander te luisteren. In de wetenschap dat die ander dezelfde belofte doet. Eigenlijk heeft mediation altijd zin, ook als er uiteindelijk geen overeenstemming wordt bereikt. In een mediation worden namelijk niet alleen de feiten helder, maar ook de interpretatie van die feiten, de wederzijdse gevoelens en vooral: de belangen van partijen. Daar waar het écht om gaat. Het verhaal achter het standpunt. De kern waar het probleem om draait.

Elkaar verstaan

De mediator bewaakt dat partijen de afspraak om naar elkaar te luisteren ook nakomen. Partijen die eerder in het conflict een ‘andere taal’ of helemaal niet meer met elkaar spraken, gaan elkaar langzaam maar zeker verstaan. Waardoor meerdere mogelijkheden voor een oplossing zich bijna vanzelf lijken aan te dienen. Dit is vaak een doorbraak in een schijnbare patstelling. Partijen kunnen weer verder. Zo niet met elkaar, dan toch wel met nieuwe energie apart van elkaar. Zonder de knagende last van een schrijnend conflict.

Mediation
hoe werkt dat?

Bij mediation gaan partijen met elkaar in gesprek om zelf de beste oplossing voor een conflict te vinden. Ze doen dit onder begeleiding van een neutrale en onafhankelijke procesbegeleider; de mediator.

De mediator helpt partijen om boosheid, verdriet, angst, gekwetstheid, onbegrip en andere belemmerende emoties te vertalen naar individuele en gemeenschappelijke belangen. Zodat partijen samen de bouwstenen vinden voor een oplossing die staat als een huis.

In tegenstelling tot een eenzijdige uitspraak van een rechter, werkt mediation naar een oplossing die beide partijen laat winnen. Mocht die er onverhoopt toch niet komen, dan heeft mediation u in ieder geval een stap verder gebracht. Al is het maar om iets te begrijpen van de belangen, emoties en motieven van de ander.

 

win-win

Waarom Motus Mediation?

Motus Mediation helpt u in belangen te denken. In uw eigen belangen, de gezamenlijke belangen én de belangen van de ander. Zo wordt duidelijk wat u en de ander nodig hebben om er samen uit te komen.

Motus Mediation helpt u op weg naar een definitieve en duurzame oplossing.

Een win-win voor alle partijen.

Zelf de oplossing voor uw conflict vinden?

Bel Hans Varkevisser op 010 436 07 33 of stuur een e-mail.

Opeens zagen we waar het echt om ging

"Hans Varkevisser liet iedereen aan het woord, luisterde aandachtig naar onze verhalen en legde dwarsverbanden. Wanneer we afdwaalden naar bijzaken, bracht hij ons naar de hoofdlijnen terug. Het probleem werd opeens duidelijk, de oplossing ook."